سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضا نجمی –
حسن صراف جوشقانی – کارشناسان مهندسی صنایع

چکیده:

اهمیت توجه به دوره عمر محصولات و تعیین راهکارهای لازم ، جهت بهینه سازی آن برکسی پوشیده نیست . سازمانهای نظامی نیز در
سالهای اخیر توجه جدی به مساله عمر در اقلام مصرفی خود ، بخصوص مهمات نموده اند بطوریکه موفقیت های مذکور ب ا هدف مدیریت
زمان و بهبود چرخه عمر مهمات در بسیاری از سازمان های نظامی قابل تشریح است.
در نوشتارحاضر با معرفی بازه عمر اقلام مهماتی ، مساله قابلیت اطمینا ن و احتمال عملکرد مهمات به مفهوم عام بررسی شده است . در
ادامه ایده استراتژی های عمر سازمانی مهمات مطرح گردیده که مطابق آن استراتژی ها ، برنامه ها و روشهایی برای مقابله با مشکلات و
تنگناهای موجود ارایه شده است.
در انته ای مقاله سیستم نگهداری پویا بعنوان ابز ار اجرایی استراتژی های عمر سازمانی معرفی شده است که در آن وضعیت بروز عیوب در
بازه عمر مهمات ، رده های مختلف تعمیرات مهمات و همین طور الزامات نگهداری و تعمیرات پویا بعنوان شروط موفقیت سیستم ، تشریح
گردیده است.
با بکارگیری استراتژی های عمر سازمانی چارچوب کلی عمر مهمات از دیدگاه کلان مشخص گردیده و امکان بهبود لجستیک مهمات
به نحو موثری فراهم می شود.