سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدهادی افشار – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله مدلی عددی، جهت بررسی همزمان پدیده های انکسار، پشته کردن و شکست امواج خطی و غیر خطی برای سواحلی با هیدروگرافی نا منظم ارائه شده است. که می تواند تاثیر متقابل موج و جریانات دریایی را نیز در نظر بگیرد. در این مدل از فرم تفاضل های محدود معادلات پایستاری اثر موج و انکسار و رابطه پراکندگی که تعیین کننده رابطه بین عدد موج، عمق آب و دامنه موج می باشند، کمک گرفته شده است. عملکرد مدل در مورد ساحل ایده آل، بصورت تپهعمود بر ساحل، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاصل، حاکی از درستی عملکرد مدل است.