سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود پسندیده فرد – استادیار ، عضو هیئت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه فردوسی ،دانشک
مقداد ساعدی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در جریان های مافوق صوت خروجی از شیپوره همگرا واگرا به دلیل لزجت ، امواج ضربه ای و انبساطی به مرور تحلیل رفته و از بین می روند. این امواج هنگامی که توسط یک سیال با الاستیسیته بالا محدود شده ولی تحت تاثیر لزجت یک سیال گازی واسط قرار گیرند ، بسیار سریعتر از حالت قبل از بین میروند . در حالتی که جریان مافوق صوت گازی مستقیما تحت تاثیر جریان سیال با الاستیسیته و لزجت بالا قرار گیرد، امواج ضربه ای و انبساطی انتشار نیافته و یک دیسک ماخ شکل می گیرد.