سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
علی سبحانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

مدل کردن مخزن سدها به روش اجزای محدود با مشکلاتی روبروست . مهمترین مشکل ، عدم توانایی در مدل کردن کل مخزن در اجزای محدود می باشد که نا گزیر باید مدل را در فاصله مناسبی از بدنه سد قطع نمود وبا اعمال یک شرط مرزی جاذب موج مناسب در این ناحیه ، از بازگشتمجدد امواج به سد جلوگیری کرد .در این تحقیق چگونگی مدل کردن مخزن سد توسط نرم افزار ANSYS بیان شده است و المانی که شرط مرزی جاذب موج انتهای م خزن را فراهم می کند و همانند شرط سامرفیلد عمل می نماید معرفی و نحوه استفاده از آن تشریح گردیده است . همچنین ، دیگر گزینه جذب موج موجود در نرم افزار که به سریع تر انجام شدن تحلیل کمک می کند نیز ، معرفی و نتایج حاصل از بکارگیری آن در تحلیل هارمونیک سد و مخزن ، ارائه گردیده است .