سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا میکائیل – دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن , نفت و ژئوفیزی
بهنام فردوسی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد عطائی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن , نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا امیری لاریجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن , نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صن

چکیده:

امروزه با پیشرفت فن آوری، امکان طراحی و ساخت دقیق تر سازههای زیرزمینی فراهم شده است . با این وجود، آنالیز سازههای زیرزمینی به دلیل اندرکنش با محیط نامحدود خاکی یا سنگی اطراف، بسیار پیچیده بوده و نسبت به دیگر سازهها تحقیقات کمتری بر روی آنها صورت گرفته است . در کشور لرزه خیزی همچون ایران برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار در اثر زلزله بایستی بررسی و مطالعات جدیتری بر روی رفتار دینامیکی این قبیل سازه ها انجام داد . در این مقاله ابتدا به بررسی روشهای تحلیلی ارائه شده پرداخته شده و در ادامه میزان جابجایی پوشش تحت شرایط لغزش کامل و بدون لغزش با استفاده از روشهای تحلیلی محاسبه شده و در پایان با مدل سازی مقطع پوشش در نرم افزار SAP2000 و با اعمال جابجایی مورد نظر به بررسی نیروها و گشتاور های ایجاد شده در پوشش تونل پرداخته میشود .