سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن سلیمانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی سعادت پور – استاد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رفتار غیر خطی سیستم های جداساز پایه و غیر کلاسیک بودن میرایی، موجب پیچیدگی معادلات حرکت سازه های جداسازی شده می شود و لذا نمی توان از آنالیز مودال مرسوم برای تحلیل دینمامیکی آنها استفاده کرد. بنابراین روش متداول آنالیز آنها استفاده از روش انتگرال گیری مستقیم می باشد. در این مقالهبه کمک معادلات حرکت جداگانه پایه و سازه روشی توسعه داده می شود که می توان با استفاده از مختصات مودهای نرمال، مساله را حل نمود. در مورد پایه اثر رفتار غیر خطی سیستم جداساز به صورت یک شبه نیرو به سیستم معادل وارد میشود که برای حل آن نیاز به استفاده از یک روش تکرار است. دراین تحقیق به منظور سهولت از سیستم های جداساز الاستومری استفاده میشود لیکن روش ارائه شده برای هر نوع جداساز موثر است. برای بیان رفتار سیستم های جداساز به مدل تحلیلی متداول ویسکوالاستیک، دو خطی و مدل ون به کار برده می شود و با ذکر مثالی کارایی روش در دستیابی به پاسخ های روش انترال گیری مستقیم نشان داده می شود.