سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر ارجمندی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
وحید لطفی – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرا

چکیده:

در تحلیل دینامیکی سازه های با هندسه پیچیده و بزرگ به روش اجزای محدود کاهش درجات آزادی دارای اهمیت فراوانی است. روشهای مختلفی برای کاهش درجات آزادی معرفی شده است، از جمله روش مدی و روش ریتز. کارآیی روش ریتز به مقدار زیادی بستگی به بردارهای ریتز انتخاب شده دارد. در این مقاله بردارهای ریتز جدیدی معرفی شده اند. این برداردها در این مقاله برای تحلیل در دامنه فرکانس مورد استفاده قرار گرفته اند ولی امکان استفاده از آنها در دامنه زمان نیز وجود دارد. ثابت شده است این بردارها مستقل خطی هستند. مثالهای مختلفی در حالت های دو بعدی و سه بعدی با بردارهای ریتز نوین تحلیل شدند و نتایج حاصل از آنها با روش رایج مدی مقایسه گردیدند. مشاهده شد که روش بردارهای ریتزنوین موثر و بسیار کارآمد می¬باشند.