سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سمیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید لطفی – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یافتن روش هایی با کارایی بالا برای تحلیل دینامیکی سدهای بتنی در دامنه زمان بسیار مورد توجه محققین است. پاسخ سدهای بتنی معمولا تحت چند رکورد محاسبه می شوند، از این رو سرعت و کارایی روش مودال می تواند به طور موثری به اصلاح روند محاسبات منجر شود. در این مقاله، دو روش مودال مورد توجه قرار گرفته است. در روش مودال وابسته با استفاده از مودهای سیستم وابسته سد و مخزن، مساله تحلیل میشود؛ در مقابل، روش مودال غیر وابسته ازمودهایمجزای بدنه سدو آب مخزن برای تحلیل استفاده می کند. با توجه به در نظر گرفتن انردکنش میان بدنه سدو آب مخزن، مساله مقادیر ویژه متناظر با سیستم وابسته، نامتقارن است. ازاین رو تعیین این مودهای وابسته، زمان بر می باشد، با این حال، سرعت حل معادله حرکت در این حالت بسیار بالاست. در روش مودال غیر وابسته، عوامل عدم تقارن مساله مقادیر ویژه حذق می شوند، لذا سرعت تعیین مودها نسبتا زیاد است. حل معادله حرکت دینامیکی نیز در این روش با سرعت مناسب انجام پذیر است. با استفاده از دو روش مطرح شده، سد پاین فلت به عنوان نمونه تحلیل شده است. بررسی نتایج حاصل از این دو روش، حکایت از کارایی بالایی آنها به واسطه کاهش حجم محاسبات و حافظه مورد نیاز در تحلیل دارد.