سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا حاجی حسنی – کار شناس ارشد مکانیک خاک شرکت تحکیم کاو و دفتر فنی طرح سد و نیروگاه مسجد

چکیده:

هدف از تحلیل دینامیکی سد ،محاسبه توزیع شتاب ،سرعت ،تغییر مکان ،تنش های مختلف در بدنه و پی سد و نیز کنترل پایداری شیب های سد بر اثر اعمال شتاب زلزله میبا شد.سد مسجد سلیمان از نوع سنگریزهای با هسته رسی مرکزی وبه ارتفاع ١٧٦ متر میباشد .در تحلیل دینامیکی سد مسجد سلیمان با استفاده از تکرار حل معادلات رفتار مصالح بصورت غیر خطی انجام گرفت .تحلیل دینامیکی سد مسجد سلیمان با استفاده از روش طیف پاسخ پیچیده و بکار گیری تاریخچه شتاب زلزله در محل سد انج ام شد .با محاسبه تاریخچه شتاب در بدنه سد و نیز بکارگیری روش نیو مارک و اتانابه ،تغییر شکلهای پس ماند محاسبه گردید و نها یتا" توزیع شتاب زلزله در بدنه سد به منظور کنترل پایداری سد پیشنهاد گردید .