سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صافی – کارشناس ارشد شرکت مشانیر و عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عبا
سیدعلی علوی نسب – کارشناس ارشد شرکت مشانیر و عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عبا
پوریا علوی – کارشناس ارشد شرکت مشانیر
امیرمسعود حر – کارشناس ارشد شرکت مشانیر و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمی

چکیده:

استفاده از روش زیر سازه در تحلیل فونداسیون نیروگاه آبی کوهرنگ قابلیت انجام تحلیلهای دقیقتر و تحلیلهای دینامیکی را ممکن ساخته است. نرم افزارهای اجزای محدود با تقسیم سازه به اجزای کوچکترکه ا لمانها نامیده می شوند رفتار سازه را مدلسازی می کنند. تحلیل سازه ها در سازه های بزرگ با افزایش حجم المانهای ساخته شده، احتیاج به زمان بسیار زیادی برای پردازش اطلاعات دارد و مدلسازی سازه ها را بسیار غیر اقتصادی خواهد کرد. هدف از این مقاله ارائه روش زیر سازه برای تحلیل دینامیکی فونداسیون نیروگاه آبی کوهرنگ می باشد که سبب کاهش زمان و هزینه محاسبات میشود. مطالعه پارامتری برای فرکانسهای مختلف و بدست آوردن ضریب ضربه معادل دینامیکی انجام شده است. در پایان نتایج و محاسبات این روش ارائه شده است.