سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

توحید کازرانی – کارشناسی ارشد سازه، دانشکده ی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
وحید لطفی – استاد دانشکده ی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این پژوهش رفتار دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی قوسی بررسی شده است. به این منظور یک برنامه ی اجزای محدود به نام (Discrete Crack Analysis of Arch Dams) DCAAD تهیه شده که این برنامه شامل الگوریتم های آنالیز متعددی همچون آنالیز خطی استاتیکی، غیر خطی استاتیکی ، خطی دینامیکی و غیر خطی دینامیکی است و توانایی مدل سازی رفتار درزهای قائم و پیرامونی بدنه ی سد را داراست. بااین برنامه سد قوسی شهید رجایی آنالیز شده و نتایج حاصل از این تحلیل، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.