سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز گتمیری – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران استاد مدرسه ملی راه و پل پاریس
محسن کمالیان – استادیار پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس
سیدجواد قانع فر – کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مهدی جعفری کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر، الگوریتمی مرکب HYBRID از دو روش عناصر مرزی و اجزا محدود جهت حل مسایل انتشار امواج در محیطهای دو بعدی متخلخل اشباع ارتجاعی خمیری در فضای زمان، بر اساس فرمول بندی U_Pارائه شده است. در بخش عناصر مرزی خشک، هسته های الاستودینامیک تمام صفحه در فضای زمان مورد اصلاح و بازنویسی قرار گرفته اند. الگوریتم حاضر در بخش عناصر مرزی از المانهای یک بعدی ایزوپارامتریک سه گرهی، و در بخش اجزا محدود از المانهای دو بعدی ایزوپارامتریک هشت گروهی استفاده کرده است. دقت، پایداری و توانمندی الگوریتم ارائه شده، با استفاده از چند مثال عددی نشان داده شده است.