سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی غیور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
سعید ضیائی راد – دانشیار ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
روح الله طالبی توتی – دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک
مصطفی طالبی توتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

چکیده:

در مقاله حاضر، ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای کامپوزیتی دوار تقویت شده به صورت طولی و محیطی تحت بار محوری یکنواخت، با روش عددی GDQ مورد مطالعه قرار گرفته است. در پوسته استوانه ای تنها برای شرط مرزی تکیه گاه ساده حل دقیق معادلات حرکت وجود دارد. برای بررسی شرایط مرزی دیگر از جمله شرط مرزی دو سر آزاد و دو سر گیردار و یا ترکیبی از آنها به ناچار باید از روشهای عددی استفاده کرد. با استفاده از یک شیوه متوسط گیری، خصوصیات تقویت کننده ها و پوسته به صورت یک مدل معادل در نظر گرفته می شوند. معادلات حرکت با نگرش انرژی و بر اساس تئوری پوسته لاو حاصل می گردند. با اعمال روش GDQ و روابط اصلاحی مورد نیاز برای در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلف، معادلات حرکت پوسته استوانه ای به یک سری معادلات جبری تبدیل می گردد. اثر شرایط مرزی مختلف بر روی فرکانس طبیعی بررسی خواهد شد. در ادامه تاثیر بار محوری، به صورت نسبتی از بار بحرانی کمانش، بر روی فرکانس طبیعی پوسته مورد مطالعه قرار می گیرد و در ضمن پدیده سرعت بحرانی معرفی می گردد. همچنین روند تغییر فرکانس طبیعی بر حسب شماره مود محیطی و سرعت دورانی پوسته بر روی فرکانس طبیعی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت نتایج حاصل از این روش با نتایج سایر محققین مقایسه گردیده و صحت نتایج بررسی می گردد.