سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم دهقانی – دانشگاه شیراز – شیراز – ایران
علیرضا خیاطیان – دانشگاه شیراز – شیراز – ایران
ابراهیم فرجاء – دانشگاه شیراز – شیراز – ایران

چکیده:

امروزه سیستم های قدرت از پیچیدگی روزافزونی برخوردارند و در این میان پدیده پایداری ولتاژ با عواقب بسیار خطرناک، محققان و شرکتهای برق را بر آن داشته که آن را بطور جدی مورد بررسی قرار دهند .
در این مقاله به تحلیل پایداری ولتاژ شبکه برق منطقه ای فارس از نظر دینامیکی پرداخته شده است . ابتدا مدل دینامیکی سیستم قدرت که شامل دینامیک ژنراتور و دینامیک سیستم تحریک می باشد، بهمراه روابط جبری ژنراتور و شبکه، بدست آورده شده است . سپس با خطی سازی معادلات غیرخطی سیستم حول نقطه تعادل، تحلیل دینامیکی سیستم انجام گرفته و نتایج تحلیل دینامیکی پایداری ولتاژ با نتایج تحلیل استاتیکی مقایسه شده اند . این نتایج نشان می دهد که ناپایداری دینامیکی ولتاژ بمراتب زودتر از ناپایداری استاتیکی ولتاژ اتفاق می افتد و این مسأله ضرورت بررسی پایداری دینامیکی ولتاژ را آشکار می سازد . همچنین فاصله مگاواتی یا مگاواری نقطه کار سیستم تا نقطه ناپایداری ولتاژ که به عنوان حد بارگذاری سیستم شناخته می شود، توسط شاخص کوچکترین مقدار ویژه ماتریس ژاکوبین دینامیکی تعیین و برای دو حالت استاتیک و دینامیک مقایسه شده اند . با توجه به روش تحلیل پایداری دینامیکی
ارائه شده، در نهایت راهکارهایی جهت بهبود پایداری ولتاژ شبکه پیشنهاد شده است .