سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد مهدی خطیبی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
حسن سزاوار – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
محمدرضا آشوری – استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان

چکیده:

کنترلرهایی که صرفنظر از تغییرات بار موتور، دور موتور را ثابت نگه می دارند ، اصطلاحاً گاورنر نامیده می شوند. اگر فرایند کنترل براساس نیروی گریز از مرکز صورت گیرد، گاورنر سانتریفیوژی می باشد. در این مقاله ، حرکت گاورنر پورتر بررسی شده است. بدین منظور ابتدا روابط دینامیکی حاکم بر حرکت بدست آمده و سرعت زاویه ای ، حساسیت و شاخص پایداری ، محاسبه شده اند. در ادامه این گاورنر تحت آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با مقادیر تئوری مقایسه و اختلاف ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.