سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجعفر صدیق – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کشمیری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مبنای موج نگاری بوسیله بویه های دیسکی، اندازه گیری ارتفاع مرکز جرم بویه، زاویه پیچش و زاویه غلطش بویه ناشی از حرکت امواج می باشد. بنابراین طراحی دینامیکی بویه باید به نحوی صورت گیرد که در باند فرکانسی امواج دریا (باند فرکانسی مورد نظر جهت اندازه گیری) خطای ناشی از حرکت بویه نسبت به سطح آب به حداقل ممکن تنزل یابد. از انجا که طراحی دینامیکی بویه بر اساس معادلات خطی شده حرکت صورتمی گیرد، مشابه سازی عددی بر اساس معادلات غیر خطی حرکت می تواند صحت طراحی های انجام شده را مشخص نماید. همچنین، مشابه سازی عددی می تواند معیاری از میزان جابجایی افقی بویه در اثر برخورد با امواج را نیز تعیین نماید. معادلات حرکت برای یک بویهدیسکی با مهار آزاد با استفاده از متد کین استخراج شده اند. دراین تحلیل نیروهای هیدرودینامیک بعنوان توابع خطی از نوسانات کوچک بویه نسبت به سطح آب در نظر گرفته شده اند. مشابه سازی عددی حرکت بوه در معرفش امواج تخت ارائه شده است .