سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران محبوب خواه – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد ناطق – استادیار مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس (نویسند ه طرف م
سیامک اسماعیل زاده خادم – استاد مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در تحقیق حاضر از روش حل نیوتن– اویلر جهت تحلیل دینامیک معکوس میز ماشین ابزار هگزاپاد استفاده گردیده است. در این تحلیل برای مفاصل یونیورسال ،کشویی و کروی نیروی اصطکاک و برای پایه ها و سکوها جرم و اینرسی در نظر گرفته شده است و نیروهای خارجی که بر قطعه کار وارد می گردند نیزدر نظر گرفته شده اند. مدل بکار رفته جهت تحلیل دینامیکی، نتیجه یک طراحی واقعی ماشین ابزار هگزاپاد بوده و نیروهای اعمال شده به اجزاء نیز نیروهای واقعی مورد نظر هستند که از ماشین ابزار انتظار می رود در مقابل این نیروهای ماشینکاری عملکرد مطلوبی داشته باشد. بکمک برنامه MATLABنوشته شده میزان اهمیت نیروهای خارجی ، نیروهای حاصل از اصطکاک اجزاء، اینرسی و جرم پایه ها و سکو نسبت به یکدیگر بررسی شده است و میزان تأثیر هر یک مشخص گردیده است.