سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرمین امیدپور – کارشناسی ارشد رسوب شناسی
عبدالحسین امینی – دکتری رسوب شناسی
جلیل جعفری – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

چکیده:

به منظور پی بردن به محیط ته نشست و نحوه تکوین حوضه رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی کوپال واقع در جنوب غرب ایران ، مغزه ها، مقاطع نازک و نمودارهای چاه پیمایی این سازند در چاههای شماره ۲ ، ۴ ،۶ و ۱۱ مورد مطالعه قرار گرفت پس از مطالعات اولیه و شناسایی لیتوفاسیسها، میکروفاسیسها و پتروفاسیسها ، این اطلاعات تلفیق شده و ۴ مجموعه رخساره (facies association)و A,B,C,D برای این سازند معرفی گردید.