سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سلمانی تهرانی – دانشجوی دکترای طراحی کاربردی -دانشکده مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن مسلمی نایینی – استادیار -بخش مهندسی مکانیک-دانشکده فنی مهندسی -دانشگاه تربیت مدرس
حسن خادمی زاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان-اصفهان
سید ابراهیم حسینی مهربان – مدیر منابع انسانی شرکت لوله . پروفیل سدید-تهران

چکیده:

در این مقاله یک برنامه اجزای محدود دو بعدی تدوین و به وسیله آن رفتار الاستیک -پلاستیک لوله گرد تحت با جانبی متمرکز تحلیل شده است.از این تحلیل میتوان برای تخمین نیروی شکل دهی مجدد لوله های گرد به غیر گرد در فرایند شکل دهی غلتکی سرد استفاده نمود.همچنین نمونه چنین تحلیلی در طراحی غلاف محافظ چاههای نفت و بررسی ضربه گیرهای مکانیکی که انرژی جنبشی را به صورت تغییر شکل پی در پی پلاستیک و لهیدگی جذب میکنند انجام میشود.این ضربه گیرهادر سازه های دریایی و برای جذب انرژی ناشی از برخورد کشتی ها به کار گرفته میشود.بررسی و مقایسه نتایج با نتایج مشابه از نرم افزارANSYS اعتبار و صحت تحلیل را نشان میدهد.