سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمن سیفی – استادیار مهندسی مکانیک
علیرضا صانعی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

فرآیند فرم دهی کشش عمیق ورقهای فلزی توسط قالبهای کشش که از جنس کامپوزیت پلیمری می باشند (ابزار نمونه سریع) رو به گسترش است. در تحقیق حاضر به کمک مدل‌سازی سنبه و ماتریس در نرم‌افزار ABAQUS/CAE توزیع تنش بر روی قالب کشش عمیق استوانه ای شکل در حین فرآیند شکل دهی بدست آمده است. سپس رفتار ریز ترکها در نقاط تمرکز تنش روی ماتریس به کمکنرم افزار FRANC3D مورد تحلیل قرار گرفته است و تغییرات ضرایب شدت تنش به ازای طول ترکهای مختلف آورده شده است. در این تحقیق جنس قالبها از کامپوزیت پلیمری با نام تجاریRen Shape 5166 در نظر گرفته شده است. جهت اعتبار سنجی نتایج، مسیر رشد ترک بدست آمده از نرم افزار FRANC3D با مسیر رشد ترک در نمونه تجربی مقایسه شده است.