سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی احمدی جبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اما
سیدعلی محمد میرجلیلی – استادیار، گروه مکانیک، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین(ع) – ت
محسن قاسمیان – استادیار واحد مهندسی ساختمان، شرکت نفت فلات قاره، تهران

چکیده:

با توجه به اینکه توزیع تنش در طول پنجه ی جوش جهت محاسبه ی عمر خستگی اتصالات لوله ای خیلی مهم می باشد. بررسی اثرات پارامترهای هندسی اتصالات لوله ای و نوع بارگذاری آنها روی توزیع تنش در ناحیه تنش نقطه ی حاد، می تواند ارزیابی های ارزشمندی برای این اتصالات فراهم نماید. معمولا موقعیت تنش نقطه ی حاد در طول پنجه ی جوش ، شروع ترک را متاثر می کند بنابراین توزیع تنش اثر مهمی روی طریقه ی انتشار ترک خستگی دارد. توزیع تنش اساسا با توجه به نوع بارگذاری و هندسه ی اتصال تعیین می شود. در این مطالعه ابتدا چگونگی توزیع تنش برای یک نمونه اتصال k شکل لوله ای در معرض بارگذاری محوری، با هر دو روش عددی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس یک مطالعه ی پارامتریک جهت بررسی اثر سه پارامتر هندسی متداول اتصالات لوله ای (t b g ) روی توزیع تنش انجام شده است.