سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود میری – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
نیما ملائی – کارشناسی ارشد مهندسی سازه

چکیده:

وابستگی زیاد جوامع و بخشهای صنعتی به انرژی الکتریکی به دلیل مزیت های این نوع انرژی و هزینه های هنگفت احداث خطوط انتقال نیرو، ضرورت بررسی رفتار این نوع سازه تحت اعمال بارهای مختلف را مشهود می سازد دراین مقاله رفتار این نوع سازه ها در اثر اعمال یک بار زلزله در شرایط مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است به این منظور ابتدا مدلی از یک برج انتقال نیروی فولادی تهیه ودرجهت صحت سنجی آن از نتایج بارهای واقعی به همان برج در یک ایستگاه تست بهره گرفته شدها ست به منظور بررسی اندرکنش نیروی کابلها برروی سازه سپس مدلی متشکل از دو برج و کابلهای مرتبط ساخته شده و درحالت مختلف وضعیت برج بررسی شده است نتیجه بررسی بدین قرار است که با اعمال نیروی اندرکنش بین کابلها و برجهای انتقال نیرو حداکثر تغییر مکانهای سازه به طور میانگین درحدود ۱۳۰ درصد افزایش مییابد لذا پیشنهاد میشود که در فرایند طراحی و تحلیل برجهای انتقال نیرو نیروی اندرکنش بین کابلها و برجهای انتقال نیرو لحاظ گردد.