سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی منصور خاکی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
مجتبی شفیعی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نتایج مطالعات میدانی بیانگر افزایش نسبی خرابی روسازیها در شیبهای تند وقوسهای افقی راههاهستند. در این مقاله شرایط خاص بارگذاری از لحاظ نوع بارها و مقادیر بارهای وارده توجیهی بر عملکرد نامطلوب و دوام کمتر روسازیها در این مقاطع از راههاست. این پژوهش میکوشد تا با تحلیل عملکرد روسازی در محل ترکیب دو مولفه فوق در رمپها و لوپهای تقاطعات غیر همسطح از طریق مدلسازی و بارگذاری متناسب با شرایط حقیقی موجود به بررسی مقدار تغییرات در پارامترهای عملکردی و در نتیجه مقدار کاهش دوام روسازی تحت تاثیر مولفه های فوق بپردازد تا بتوان بر این اساس به پیش بینی های دقیقتری از عملکرد و دوام روسازی در این مقاطع راه دست یافت. نتایج این تحلیلها نشان می دهند که تعداد عبور مجاز (بر اساس روش های مکانیستیک) تحت شرایط مورد نظر تا ۹۰% درمقایسه با میرهای مستقیم کاهش خواهد یافت که این موضوع مستلزم توجه بیشتر به نحوه طراحی و نظارت بر اجرای روسازی این مقاطع است.