سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد رحیمی – کارشناس ارشد ، سازمان صنایع دریایی، شیراز، بلوار چمران
کامبیز بخشنده – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز، بلوار چمران
ایرج رجبی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز، بلوار چمران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نتایج آزمایش و آنالیز عددی و مقایسه آنها، ضربه با انرژی پایین بر روی صفحات کامپوزیتی با شعاع انحناء مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام آنالیزها از نرم افزار اجزاء محدود پترن/دایترن (MSC/Patra/Dytran) استفاده شده است. در این مطالعه، پاسخ ضربه (نیروی برخورد) بصورت تابعی از شعاع انحناء صفحه کامپوزیتی، تراکم شبکه بندی، وزن، سرعت و اندازه ضربه زننده و بطور کلی مواردی که باعث افزایش دقت تحلیل می شوند، در نظر گرفته شده است. به منظور نشان دادن دقت تحلیل غیرخطی اجزاء محدود بیش از ۲۶۵ تحلیل غیر خطی صریح (Explicit) انجام شده است.