سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد آقابیگی – کارشناس ارشد مطالعات منابع آب با استفاده از سنجش از دور
محمد تقی لسانی – کارشناس ارشد زمین شناسی و کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده:

شهروندان مشهدی در سالهای اخیر با ریزش هر باران بر سطح شهر ، شاهد حرکت آب در سطح کوچه و خیابان و آبگرفتگی و انواع و اقسام مشکلات مرتبط با آن هستند. عامل اصلی ایجاد رواناب،افزایش سطوح نفوذناپذیر، از قبیل : خیابانها و معابر پوشیده شده از آسفالت و موزائیک و سایر پوششهای نفوذناپذیرمثل ایزوگام است که در سالهای اخیر کارب رد آنها بشدت رواج یافته است و با توجه به گسترش وسعت شهر در هر سال، رواناب بیشتری تولید می گردد.
با بررسی و تفسیر تصاویر ماهوار ه ای مشخص می گردد که سطوح نفوذپذیر دشت، دامنه های کم شیب ، حاشیه های رودخانه ها و اراضی کشاورزی به آسفالت خیابان و ساخت مانها ی شهری تغییر فرم داده و بعبارت دیگر: سطوح نفوذ پذیر به سطوحی کاملا غیر قابل نفوذ تبدیل شده اند.
با توجه به عدم توسعه مسیلهای شهری و متاسفانه در بسیاری از موارد، تجاوز به حریم رودخانه ها ،مسیلها و کانالهای شهری و کوچک شدن ابعاد و قابلیت عبوردهی آنها، بروز هر گونه آب گرفتگی و نا کار آمدی آنها در قبال بارندگی های متوسط و شدید امری حتمی است. در این مقاله علاوه بر تحلیلهای مبتنی بر تفسیرتصاویر ماهواره ای متناسب با شرایط شهر مشهد ، پیشنهاداتی در جهت رفع این مشکل مطرح شده که بر دو اصل زیر استوار است :
• افزایش سطوح نفوذپذیر برای کاهش رواناب
• ایجاد تاخیر در حرکت رواناب و تخلیه آن در زمان طولانی تر