سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدفرهاد افتخارزاده – استادیاروعضوهیئت علمی،دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

استفاده از الیاف مصنوعی در روسازی راهها با توجه به خصوصیات مقاومتی مطلوب برای کاربردهای مورد نظر, در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این امر مستلزم انجام مطالعات لازم براساس روش های آزمایشگاهی و تحلیلی مناسب است. در این میان روش های عددی نقش بخصوصی در تکمیل روش های تحلیلی و آزمایشگاهی ایفا میکنند که از مهم ترین آنها در این رابطه میتوانیم از روش اجزاء محدود نام ببریم. در این مقاله ضمن نگاهی کلی به روشهای طراحی و تحلیل راههای بدون رویه و خاکریزهای مسلح به الیاف مصنوعی اثر مسلح کنندگی الیاف را بر میزان جابجاییها در خاکریز و تنش ها و کرنش ها در الیاف مورد مطالعه قرار داده و منحنی های پاسخ نسبت به تغییرات سختی لایه مسلح کننده ارائه میگردند .همچنین برای حالت جابجایی های بزرگ روند تنش های نرمال در زیر و روی لایه مورد مقایسه قرار می گیرد