سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس، مشاور سازمان زمین شناسی و اک
مریم صادق بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ک

چکیده:

مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنی ویژگی چند بعدی داشته، پیچیده، زمان بر و پر هزینه می باشد. این ویژگیها ایجاب می کند که طراحی، برنامه ریزی و اجرای مجموعه فعالیتهای مربوط به این مطالعات بر اساس روشهای مناسبی صورت گیرد. از جمله این فعالیتها، طراحی شبکه چالهای آتشباری، مشخصات حفریات و انتخاب ماشین الات چالزنی است که زمینه را برای فعالیت مهم براورد هزینه (سرمایه ای و عملیاتی) فراهم می کند. این موضوع به نوبه خود امکان مقایسه ، تحلیل و نهایتا تصمیم گیری در رابطه با مشخصه های فنی را فراهم می سازد.
در این نوشتار ضمن اشاره به عوامل موثر بر هزینه های چالزنی، انواع روشها و مدلهای برآورد هزینه چالزنی به طور کیفی مقایسه می شوند. برای شناخت بهتر رفتار این مدلها و چگونگی بکار گیری آنها، مجموعهروشها به کمک یک مطالعه موردی به صورت کمی نیز مورد مقایسه قرار میگیرند. مدل تخمین هزینه WMEI وابسته به انجمن مهندسین هزینه آمریکا یکی از بهترین و روزآمدترین مدلها بوده و کارایی و اعتبار بیشتری در تخمین ها دارد.