سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محرم حبیب نژاد کورایم – استاد دانشگاه علم و صنعت
مهدی مقتدایی خوراسگانی – کارشناس ارشد شرکت صنایع هواپیما سازی ایران
مهدی مقدس – کارشناس ارشد شرکت صنایع هواپیما سازی ایران

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در استفاده از روش هیدروفرمینگ در فرآیند کشش عمیق، انتخاب مسیر مناسب فشار سیال می باشد. در این مقاله با استفاده از معادلات ناپایداری شکست (Rupture) و کمانش (Buckling) به بررسی محدوده مجاز فشار سیال (حد ماکزیمم و مینیمم فشار سیال) و نیروی شکل دهی سنبه (انتخاب پرس مناسب ) در پروسه کشش عمیق پرداخته می شود و هچنین اثر پارامترهای مختلف (ضریب کار سختی n ، ضریب ناهمسانگری نرمال R ، ضخامت ورق t، نسبت کشش b0/a ، ضریب اصطکاک ) روی محدوده فشار مجاز سیال مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها مقایسه ای بین نیروها در پروسه کشش عمیق به روش هیدروفرمینگ و روش متداول (سنبه و ماتریس) صورت می گیرد .