سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید سلطانی – دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا مدرس – دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شاخص استاندارد بارش مهمترین شاخص مطالعه خشکسالی است که در تحلیل شدت و مدت خشکسالی ها مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل روند این شاخص در مطالعه خشکسالی و مدیریت آن و پیش بینی شرایط اقلیمی در آینده حائز اهمیت است. در این مطالعه روند سری زمانی SPI با ۵ پایه زمانی ۳، ۶، ۹، ۱۲ و ۲۴ ماهه با استفاده از روش ناپارامتری من-کندال مورد بررسی قرار گرفت. با وجودیکه سری های زمانی مورد استفاده روند خاصی نشان نمی دهد با این حال با ترسیم سری تجمعی شاخص فوق و تعیین نقاط عطف، مشخص می شود که شاخص SPI پس از نفطه عطف دارای روند کاهشی است. به عبارت دیگر شاخص SPI به سمت کاهش و خشکی بیشتر پیش می رود. این موضوع هشداری برای مدیریت آب در آینده و مقابله با اثرات منفی خشکسالی خواهد بود.