سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی خطیب – دانشگاه بیرجند
سهراب شهریاری – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

گسلهای امتداد لغز در پوسته زمین دارای رفتاری قانومند هستند. بررسی نرخ متغیرهای کمی مانند میزان جابجایی ، عرض پهنه برشی و … از بخش میانی، به طرف پایانه ها در گسلهای امتداد لغز شرق ایران را در دو گروه می توان ارزیابی کرد: گروه اول: روابط کمی برای گسلهایی که یک مرحله فعالیت داشته اند که بصورت [متنن مقاله] است. گروه دوم: کمی برای گسلهایی که چند مرحله فعالیت داشته اند که به صورت [متنن مقاله] می باشد. با ساده کردن رابطه گروه دوم، رابطه گروه اول قابل تحقیق است.