سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهه مفیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
بهنام رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ورقه راندگی طزره در شمال دامغان یکی از هشت ورقه ساختاری است که البرز شرقی را در برش دامغان – گرگان شکل داده است . این ورقه که به عنوان ضخیم ترین ورقه این برش شناسایی شده به سبب داشتن لیتولوژیهای مناسب جهت مطالعات ریزساختاری انتخاب گردیده است . دگرشکلی این ورقه، از طریق مطالعه ریزساختارهای تشکیل شده در کانیهای کوارتز و فلد سپات تحلیل شده است . بر مبنای نمونه برداریهای انجام شده در راستای برش عرضی از ورقه در مسیری از فرودیواره تا فرادیواره آن، روند تغییرات این ریزساختارها به صورت کاهش میزان و شدت دگرشکلی بلورهای کوارتز و فلدسپات و کاهش تبلور مجدد از قاعده ورقه به سمت فرودیواره و فرادیواره آن، شناسایی شده است . این بررسیهای ریزساختاری نشان می دهد که ورقه راندگی طزره، گرچه از ورقه های پیش بوم در البرز شرقی محسوب می شود، اما دارای خاستگاهی عمیقتر نسبت به دیگر ورقه های راندگی در برش ساختاری دامغان – گرگان است .