سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خلیل سرکاری نژاد – بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز
علیرضا ندیمی – بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

افیولیت نیریز بخشی از جبه بالایی و پوسته اقیانوسی تتیس در نظر گرفته می شود که در جهت جنوب غرب بر روی رسوبات بر جای (Autochthonous)پلاتفرم کربناته پلیت عربی، طی زمان کرتاسه پیشین رانده شده است. این مجموعه به موازات زون تراستی زاگرس کشیده شده است. واحد سنگی عمده ناحیه ، هارزبورزیت و هارزبورژیتهای سرپانیتیتی شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از U-stage جهت یافتگی ترجیحی بلوری الیوین و ارتوپیروکسن درهارزبورژیتها مورد بررسی قرار گرفته است. جهت یافتگی ترجیحی محورهای نوری الیوین و ارتوپیروکسن، تکامل تدریجی فابریکهای شبکه بلور را با افزایش استرین در یک رژیم Simple Shear به خوبی نشان می دهد. صفحات و خطو لغزش بلوری، الیوین و ارتوپیروکسن را به طور فعالی تغییر شکل داده و باعث می شوند که به طور ترجیحی طی جریانی موازی صفحه Paleo – Spreading کف اقیانوس جهت یافته شوند.