سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم مختاری – مهندس معدن(استخراج) و مشاور ارشد شرکت سنگ تریمو
محمد کاظمیان فر – سرپرست کارگاه معدن سنگ وردآورد
محمدحسین خسروی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به حجم وسیع کاربرد سیم برش الماسه و از طرفی آمار حوادث و مشکلات در معادن سنگ تزئینی، مطالعه و تحقیق پیرامون افزایش ایمنی و راندمان سیم برش الماسه ضروری است.پارامترهای موثردر استخراج با سیم برش الماسه به دو دسته پارامترهای غیرقابل کنترل که مربوط به خصوصیات سنگ می شود و پارامترهای نسبتا قابل کنترل تقسیم می گردد که در ارتباط با خصوصیات ماشین برش و خصوصیات عملیات است.کار تحلیل ریسک ایمنی در معادن سنگ تزئینی به وسیله ی تشخیص پرخطرترین کارها و کاستن از میزان ریسک آنها تا حد قابل قبول انجام شد. بدین صورت که ابتدا جدولی از عنوان و شرح حوادث در معادن بازدید شده تهیه شد و برای هر حادثه، میزان احتمال و خسارتی تعیین شد که نتیجه ی پرسش از پرسنل معادن سنگ تزیینی بازدید شده است. سپس با ارائه راهکارهایی باعث کاستن از میزان احتمال و خسارت شده و درنتیجه کاهش میزان ریسک را درپی داشت و بدین ترتیب، پیشرفت های تدریجی در ایمنی معدن، امکان پذیر شد.