سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میثم مختاری –
محمدحسین خسروی –
محمد کاظمیان فر –

چکیده:

با توجه به حجم وسیع کاربرد سیم برش الماسه و از طرفی آمار حوادث و مشکلات در معادن زنگ تزئینی، مطالعه و تحقیق پیرامون افزایش ایمنی و راندمان سیم برش الماسه ضروری است. پارامترهای موثر در استخراج باسیم برش الماسه به دو دسته پارامترهای غیر قابل کنترل که مربوط به خصوصیات سنگ می شود و پارامترهای نسبتاقابل کنترل تقسیم می گردد که در ارتباط با خصوصیات ماشین برش و خصوصیات عملیات است. کار تحلیل ریسک ایمنی در معادن سنگ تزئینی به وسیله ی تشخیص پر خطر ترینکاررها و کاستن از میزان ریسک آنها تا حد قابل قبول انجام شد. بدین صورت که ابتدا جدولی از عنوان و شرح حوادث در معادن بازدید شده تهیه شد و برای هر حادثه، میزان احتمال و خسارتی تعیین شد که نتیجه ی پرسش از پرسنل معادن سنگ تزئینی باید شده است. سپس با ارائه راهکارهایی باعث کاستن از میزان احتمال و خسارت شده و در نتیجه کاهش میزان ریسک را در پی داشت و بدین ترتیب، پیشرفت های تدریجی در ایمنی معدن، امکان پذیر شد.