سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره میران بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از وظایف اصلی سدها کنترل سیلاب ها است شکست بسیاری از سدها ناشی از طراحی نادرست سرریز و یا وجود سرریزی با ظرفیت ناکافی گزارش شده است. خصوصا در سدهای خاکی و سنگرریزه ای که امکان انهدام سد در نتیجه عبور اب از روی تاج بسیار زیاد است. تحلیل اطمینان معمولا جهت بررسی عدم قطعیت های گوناگون در پدیده های طبیعی مختلف انجام می شود. در این مقاله از دو روش مونت کارلو و تکنیک نمونه گیری Latin hypercube برای محاسبه ریسک روگذری سد با توجه به عدم قطعیت های مختلف موجود در آن (روندیابی مخزن، تبدیل حجم مخزن به تراز، آزاد سازی، تراز اولیه آب مخزن، ارتفاع سد، دبی ورودی سیل) استفاده شده است.