سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عرب عامری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علی آباد کتول
عسکر جانعلی زاده چوببستی – استادیار دانشگاه مازندران، دانشکده عمران
فرهاد نبی زاده – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه مازندران، دانشکده عمران

چکیده:

با توجه به شرایط زلزله خیزی و بالا بودن سطح آب زیر زمینی و خصوصیات فیزیکی لایه های ماسه ای(ماسه با دانه بندی بد، تراکم کم) نواحی ساحلی دریای خزر از استعداد بالایی برای روانگرایی برخوردار می باشد.در این مقاله تحت ریسک خطر بروز روانگرایی در سواحل بابلسر مورد بررسی قرار گلفت. با استفاده از نتایج آزمایشهای نفود استاندارد وروش حائری-یثربی، بروی درسطح روانگرایی در بزرگیهای مختلف زمین لرزه تعیین گردید. منحنی خطر لرزه ای بابلسر با فرض بزرگی ها، دوره های بازگشت، و فواصل کانونی متفاوت محاسبه شد. باحذف شتاب بین منحنیهای خطر لرزعه ای و منحنی تغییرات بروز درسطح روانگرایی، احتمال افزایش ازهر مقدار بروز روانگرایی تعیین شد. بدین ترتیب در برخی از حالات احتمال بالایی برای وقوع بروز در سطح روانگرایی تعیین شد.