سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اکبر سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی بجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در فعالیت های اقتصادی امکان تغییر در هزینه، قیمت و سایر پارامترها در اثر تاثیرات نرخ تورم وجود دارد و این امر در کشور ما ب خوبی قابل مشاهده می باشد. بنابراین در بررسیهای فنی و اقتصادی پروژه ها، تحلیل ریسک تحت چنین شرایطی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است تا با تاخیر نرخ تورم در بررسی اقتصادی معدن زغال سنگ میاناب، حساسیت طرح نسبت به پارامترهای مختلف و همچنین نتایج حاصل از واکنش طرح تحت شرایط ریسکی توسط نرم افزار Risk@، مورد ارزیابی قرار بگیرد.