سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس باقرپورنصرآباد –
حسن حسینی نسب –
علی اصغر نجاتی زاده –

چکیده:

تلقی افراد از ریسک ، عمدتا تاثیر منفی آن بر زمانبندی و هزینه پروژه است . در غالب اوقات ، ریسک معرف اثر منفی بر پروژه تلقی می گردد؛ در صورتی که ریسک می تواند دریچه ای بر فرصتها، توسعه، بهبود و یا تفکر جدید نیز باشد . یکی از مهمترین خصوصیات ریسک ارزش مدار بودن آن است . هر کس با توجه به نوع تفکر خاص خود دیدگاه خاص خود را در مورد ریسک دارد و هرکس حاضر به پذیرش سطح مشخصی از ریسک می باشد و بسته به نوع تفکر و دیدگاه خود واکنش متفاوتی نسبت به ریسکهای بوجود آمده در کار خود بروز می دهد . علاوه بر دیدگاهها عوامل دیگری نیز در تصمیم گیری واکنش به ریسکها دخیل می باشند این خصوصیات ریسک تجویز یک نسخه واحد برای مواجهه با ریسک را مشکل میسازد . بیشترین تلاش ما نزدیک کردن سطح ریسک پذیری مدیران و سطح ریسک پروژه می باشد . در اینجا روشی برای شناسائی، دسته بندی و تحلیل ریسکهای پروژه و از طرفی تعیین درصد ریسک پذیری مدیران و سازمان بر حسب عوامل مختلف در فازهای مهندسی ارزش در یکی از پروژه های شرکت عملیات اکتشاف نفت پیاده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است .