سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا قیطانچی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه، امواج باند پهن ثبت شده از دو زمینلرزهٔ اخیر ترکیه که در شبکه لرزه نگاری رقمی IRIS ثبت گردیده، مدل سازی شده است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که هر دو زمینلرزه سازوکار امتدادلغز دارد. تابع زمانی چشمه مسبب زمینلرزهٔ اول شکل ساده تری دارد و نشان می دهد که شکستگی در این زمینلرزه شامل یک حادثه ی عمده بوده است. تابع زمانی مربوط به زمینلرزهٔ دوم نشان می دهد که این شکستگی شامل دست کم دو حادثه ی عمده بوده است. تغییرات میدان تنش حاصل از زمیینلرزهٔ اول تأثیر تحریک کننده در رخداد زود هنگام زمینلرزه ی دوم داشته است. این پدیده در زمینلرزه های جنوب خراسان نیز مشاهده گردیده است. از لحاظ ساز و کار و شدت تخریب و چگونگی شکستگی شباهت زیادی بین زمینلره های ترکیه و جنوب خراسان وجود دارد.