سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرهام خواجه پور – مدیر HSE شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
حسام مقدم علی – کارشناس HSE شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

چکیده:

عوامل تاثیرگذار در محیط زیست بر اثر فعالیت های صنایع معدنی از تنوع گسترده ای برخوردار اند. شناخت و ارزیابی این تاثیرات نیاز به یک ابزار مناسب جهت تامین یک نگاه کلی دارد. در گام اول لازم بود تا یک الگوریتم مناسب برای ارزیابی تاثیرات زیست محیطی صنایع معدنی انتخاب شود. پیشتر الگوریتمی بر اساس روش ماتریسی فولچی ۱ و بسط و گسترش آن بمنظور بکارگیری در صنایع معدنی ایران طراحی شده بود ۲٫ این الگوریتم به عنوان مبنایی برای طراحی نرم افزارارزیابی زیست محیطی بکارگرفته شد. ساخت نرم افزار با تعریف فاکتورهای تاثیرگذار در محیط زیست معادن و ساختارهای متاثر از آن و با ایجاد سناریوهای جامع جهت امتیازدهی به هر فاکتور صورت گرفته است. در الگوریتم طراحی شده از روشهای ماتریسی بمنظور ارزیابی زیست محیطی واحد معدنی بهره گرفته شده است. همچنین استانداردهای زیست محیطی کشور برای مقایسه نتایج ارزیابی با وضعیت مطلوب در نرم افزار گنجانده شده است ۳٫ ارزیابی صورت پذیرفته در این نرم افزار به سه بخش معادن روباز، زیرزمینی و کارخانه فرآوری تفکیک شده است.در پایان، از نرم افزار یاد شده در تحلیل شرایط زیست محیطی در معادن بزرگ روباز تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مشتمل بر معادن سنگ آهن بافق، سنگ آهن چادرملو و سنگ آهن گل گهر استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر وضعیت مناسب در دو معدن سنگ آهن بافق و سنگ آهن چادرملو می باشد. در خصوص معدن سنگ آهن گل گهر بر اساس نتایج حاصل از نرم افزار پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط ایمنی و زیست محیطی ارائه شده است.