سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رضا درخشانی – دانشجوی دکترای تکتونیک بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
ساسان لیاقت – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محسن نجاران – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

در بسیاری از معادن، طرح پیچیده گسل ها و شکستگی ها، در ظاهر امر، موجب دشوار شدن پی جویی های اکتشافی، تعیین ژنز و تحلیل وضعیت ساختاری و اقتصادی منطقه می شود، اما با کمی دقت در وضعیت هندسی این گسل ها و شکستگی ها و با الهام گرفتن از مدل های آزمایشگاهی و نظریات تئوری، ضمن تفکیک و انتظام بخشیدن به این گسل ها، می توان از آنها در جهت شناسایی وضعیت نیروهای زمینساختی کمک گرفت. عملکرد گسل های ترود و باغو باعث ایجاد یک زون برشی چپگرد در معدن فیروزه باغو شده است. بررسی های انجام شده بر روی گسل ها، شکستگی ها و رگه های فیروزه در محدوده این معدن، موجب شناسایی گسل ها و شکستگی های ثانویهT, P, R’, R و Y شده که با توجه به وضعیت تنش های زمینساختی و موقعیت رگه های فیروزه، چنین به نظر می رسد که ژنز این کانسار به صورت سوپروژن باشد.