سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا خودسیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
ماشاءا… خامه چیان – استادیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم تشنیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علی آقایاری – کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

چکیده:

تونل انحراف آب سد شهریار به منظور حفاظت ساختگاه سد در برابر سیل در جناح چپ سد شهریار احداث شده است. ساختگاه سد شهریار در ۴۰ گیلومتری شهر میانه قرار دارد. در این مقاله به تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگی ها توسط نرم افزار DIP و طبقه بندی توده سنگ ها (Q,RMR,GSI) در مسیر تونل پرداخته شده است و سپس با استفاده از رده بندی های توده سنگ به پیشنهاد سیستم نگهدارنده در مسیر تونل اشاره شده است و با در نظر گرفتن وضعیت درزه ها در مسیر تونل با استفاده از نرم افزار UNWEDGE به بررسی ناپایداری ساختاری در مسیر تونل پرداخته شده و وضعیت گوه ها ایجاد شده را در مسیر تونل مورد بررسی قرار داده ایم و سپس با استفاده از نرم افزار UNWEDGE به بررسی سیستم نگهدارنده لازم برای کنترل گسیختگی گوه ای پرداختیم.