سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرناز ایران منش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
امیر شفیعی بافتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده:

کوه زراب که در منطقه جنوب بافت و در حاشیه شمالی زون سنندج _ سیرجان واقع گردیده است متشکل از سنگهای دگرگونی ارتوگنیس , مرمر انواع شیست می باشد بررسی های انجام شده نشان می دهد که این منطقه شامل ساختار فلسی بوده که راندگی ها بوضوح در آن دیده می شوند چین خوردگی های موجود در منطقه را میتوان به دو دسته لغزشی _ خمشی . و جریانی تقسیم نمود که تمایل چین ها با جهت رانده شدگی کلی منطقه همخوانی دارد . بررسی های صحرایی نشاندهنده ۵ مرحله دگر شکلی در منطقه به شرح زیر می باشد : .۱ ایجاد کشیدگی و تشکیل بودین های اولیه .۲ وارد آمدن نیروهای فشارش عمود بر جهت تراست شدگی منطقه تشکیل تراست اصلی و راندگی های وابسته به آن به همراه چین های اصلی منطقه .۳ فشارش مجدد و ایجاد چین های کشیده و
ثانویه دریال چین های اولیه .۴ کشیدگی مجدد و ایجاد گسلش نرمال در منطقه .۵ آخرین مرحله دگرشکلی شامل فشارش مجدد که عامل تشکیل درزه های برشی و همچنین درزه های کششی عمود بر جهت تراست شدگی و فعالیت مجدد گلهای تراستی در منطقه می باشند .