سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد محجل – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
ندا پروهان – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گسل قم – زفره با روند کلی شمال باختری – جنوب خاوری و با طول تقریبی ۲۰۰ کیلو متر از جنوب خاوری قم شروع و تا روستای زفرهدر ۷۰ کیلومتری شمال خاوری اصفهان ادامه می یابد . تحلیل هندسیجنبشی از مناق برشی این گسله به همراه دلایل روشن ریخت زمین ساختی سازو کار امتداد لغز آن را تایید می نماید . دگر ریختی نهشته های آتشفشانی رسوبی پهنه ارومیه – دختر در این منطقه مرتبط با فعالیت این گسل بوده و رابطه زایشی آنها به صورت ساختار گل گونه ( flower ) نسبت به این گسل را نشان می دهد .