سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم جلال زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
ابراهیم اصغری – دکترای زمین شناسی مهندسی
محمد فریدی – کارشناسی ارشد تکتونیک
محسن موید – دکترای پترولوژی

چکیده:

گسل پیرانشهر قطعه شمال باختری گسل اصلی زاگرس بوده و همانند گسل زاگرس دارای روند شمال باختری – جنوب خاوری می باشد. نظر های مختلفی در مورد سازو کار این گسل ارائه شده است شواهد مورفولوژیکی و صحرایی مانند چینهای کشان گسلی، ساختارهای بودیناژ و نکینگ همراه با اندازه گیری خطوط خش و بررسی های میکروسکوپی مقاطع سنگی ساز و کار معکوس راستگرد این گسل را نشان میدهد.