سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عسگری مقدم – استادیار گروه فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نورتهران
اسماعیل دزیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مشهد ایران

چکیده:

با افزایش محصولات پستی در شبکه پست یکی از چالشهای جدی پیش روی شرکت، پاسخ به مشتریانی است که خواهان پیگیری سرنوشت مرسوله خود هستند و می خواهند بدانند مرسوله ایشان هم اکنون در کجاست با راه اندازی سیتسم مکانیزه در پست کشور، امکان رهگیری مرسوله از طریق سایت پست به شرط تحقق مقدمات لازم که عبارتند از ارسال اطلاعات مرسولات واحدهای پستی مسیر سیر مرسوله به سایت مرکزی، ویرایش اطلاعات و نگهداری اطلاعات تا یک دوره تعریف شده فراهم گردید. دراین روش اطلاعات در یک بانک اطلاعات متمرکز می گردد و اطلاعات لازم از آن بانک استخراج می گردد. در حال حاضر بدلیل عدم ارسال اطلاعات به بانک اطلاعات و محدودیت قبول اطلاعات در سرویس دهنده مرکزی، درصد موفقیت در رهگیری مرسوله نامطلوب می باشد. آمارهای استخراج شده از منابع معتبر موید این ادعا است مضافا اینکه منطق رهگیری مرسولات در حال حاضر منسوخ است.