سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی بوربور – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد شهبازی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز میرزا – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

روش آنتروپی چند مقیاسی یک راهکار بسیار سودمند جهت تعیین پیچیدگی سری های زمانی تصادفی می باشد . ما در این مقاله با معر فی یک روش جدیـد بر پایهی آنتروپی چند مقیاسی تحت عنوان ״ پیچیدگی چند مؤلفه ای ״ ، به تحلیل سری های زمانی فواصل ضربان قلب (RR) پرداخته و تمایز قابل تـوجهی را بـین قلب سالم و قلب سکته کرده (Congestive heart failure) نشان میدهیم .