سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ندا معین – شرکت برق منطقه ای فارس جمهوری اسلامی ایران
محمدتقی زمانی – شرکت برق منطقه ای فارس جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

افزایش کارآیی بدون افزایش سطح سلامت میسر نمی باشد . استرس شغلی فرآیندی است که از تأثیر متقابل فرد و محیط بر هم ایجاد می شود که با سه الگوی نشانه های روانی
– جسمانی – رفتاری بروز می نماید . تماس این موارد به عنوان علتی برای تشدید و ادامه استرس شغلی محسوب می شوند یا به عبارتی اجزاء یک حلقه معیوب هستند و تنها راه کاهش استرس شغلی شکست این حلقه می باشد که اصلی ترین انگیزه انجام این پروژه بوده است .
بیماریهایی مثل بیماریهای قلب و عروق و زخمهای گوارشی از مهمترین بیماریهای ناشی از استرس شغلی هستند یا مانند سایر بیماریهای جسمانی با ایجاد استرس فردی، استرسهای شغلی را تشدید می کند . هدف از اجرای پروژه دستیابی به آمار شیوع بیماریهای مزمن مهم در بین کارکنان و ریسک فاکتورهای مهم ایجاد کننده، تشدید کننده آنان و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت کنونی و ارائه پیشنهاد برای تغییر در قراردادهای بیمه بوده است . در اجرای این پروژه برای ۳۰۰ نفر از کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس شناسنامه بهداشتی شامل : مشخصات فردی، عادات و سوابق بیماریهای تائید شده و … ایجاد گردید و با انجام آزمایشات خونی تکمیل شده و با کمک از نرم افزار SPSS بسیاری از ارتباطات بیماریهای مزمن با نوع کار و بخش مشاغل و متغیرهای سن و سابقه کار تحلیل گردیده است و نتایج حاصل از آن ارائه پیشنهاداتی شامل افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی کارکنان و خانواده ها، تعیین نیازهای آموزش بهداشت، بهبود وضع تغذیه و ورزش، ارتقاء سطح پوشش بیمه تکمیلی کارکنان در بخش خصوصی و کاهش هزینه های درمانی و تغییراتی در تبصره های آن بوده است .