سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا زاهدی – مرکز تحقیقات شبیه سازی و هوش مصنوعی ، گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه رازی
حمیرا جنگلی – دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی شیمی، مرکز شبیه سازی و هوش مصنوعی
مهدیه ابوالحسنی – دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی شیمی، مرکز شبیه سازی و هوش مصنوعی

چکیده:

کاهش آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکلات جوامع امروز است. روش های مختلفی برای کاهش آلودگی هوا وجود دارد.در این مقاله سعی شده است که مهمترین سیستم کاهش آلودگی هوا با استفاده از نظر متخصصان این امر مشخص شود. بر اساس فاکتور های مختلف، فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) برای یافتن ارجحترین سیستم بکار گرفته شده است. فرایند انتخاب مناسب ترین روش کاهش آلودگی هوا از بین سیستم های حذف ذرات جامد معلق (PM) ، حذف ترکیبات فرار آلی NOx ، SOx ،(VOC) و CO و محدود به معیارهای تکنیکی، اقتصادی، اجتماعی، تاثیرات محیطی، قانون و مقررات، منابع، ایمنی و عوامل نامعلوم انجام شده است. این مطالعه نشان داد که ایمنی مهمترین معیار و سیستم کنترل CO با اهمیت ترین سیستم کاهش آلودگی هوا است و سیستم های حذف VOC ،SOx ،NOx و PM ه ترتیب در اولویت های بعدی قرار می گیرند.