سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد هدایت جو – کارشناس مکانیک سنگ ، شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

چکیده:

سد گتوند علیا در ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان شوشتر بر روی رودخانه کارون در بخش گتوند ساخته خواهد شد . مجموعه نیروگاه در پایین دست در ساحل چپ شامل چهار شاخه تونل انتقال آب به قطر ۱۲/۶ متر و با فاصله کمتر از ۱/۵ برابر قطر و چهار حلقه چاه به قطر ۱۳ متر می باشد . چاهها با تعریض چالهای راهنمای به قطر ۲ متر به صورت پایین رو حفر خواهند شد . در این تحقیق با داشتن اطلاعات ژئوتکنیکی مسیر و در نظر گرفتن مقاطعی از مسیر و اعمال شرایط مرزی در منطقه، مدل سه بعدی تونلها و چالهای راهنما با استفاده از نرم افزار FLAC3D ساخته
شد . کلیه محاسبات قبل از حفر و بعد از حفر انجام و در هر مرحله کلیه تنشها و جابجاییها محاسبه شد . و در نهایت اثر حفرچالهای راهنما بر تونلها ثبت گردید